کاغذ ماغذ

کاغذدیواری نیویورک

کاغذدیواری نیویورک با طرحهای کلاسیک و زیبا سبک کاغدیواری نیویورک ساده بوده وبر خلاف دیگر کاغذدیواری های روال بازار گلهای رنگی ندارد اکثر طرحهای نیویورک سبک داماسک می باشدوبر گرفته از کاغذدیواری های اروپایی و با قیمت مناسبتر می باشد.

کاغذدیواری نیویورک در رنگبندی متنوع با طرحهای مختلف

سبک کاغدیواری نیویورک ساده بوده وبر خلاف دیگر کاغذدیواری های روال بازار گلهای رنگی ندارد

اکثر طرحهای نیویورک سبک داماسک می باشدوبر گرفته از کاغذدیواری های اروپایی و با قیمت مناسبتر می باشد.

کاغذدیواری نیویورک از لحاظ وزن کاغذ سبک میباشد و بدون هیچ مشکلی برای سطوح دیواری ، کاشی و سرامیک با در نظر گرفتن زیرسازی استاندترد قابل اجرا میباشد.


تصاویر این صفحه
تنظیمات

پشتیبانی